MEMBER

LIST OF TRUSTEE BOARD

Name Designation
Dr. Vinod Kumar M Koushik Founder, Patron, President & CEO
Smt. Maya Rani V. Koushik Trustee
Sh. Gopal Singh D. Kshetria Trustee
Er. Prashant Koushik Trustee
Sh. Sonjibhai N. Vasava Trustee

MEMBER OF EXECUTIVE COMMITTEE

Name Designation
Dr. Vinod Kumar M Koushik President & CEO
Sh. Gopalsinh D. Kshetria Member
Sh. Sonjibhai N. Vasava Member

Ms. Ranjanben R. Chudhary

Member
Sh. Chandanbhai R. Vasava Member
Sh.Raysingbhai N. Vasava Member
 Ms. Sejalben A. Maysuriya Member

LIST OF SENIOR OFFICER BEARERS/PROJECT COORDINATORS OF INRECA SANSTHAN

Name Designation
Dr. Vinod Kumar M Koushik President and CEO
Shri. Gopal Singh D Kshetaria Manager
Ms. Maya Rani Koushik Director
Er. Prashant Koushik Hon.Director
Shri. Jayesh Patel Principal, SD.Sr.Sec.School
Shri. Chandankumar R, Vasava District Project Coordinator
Ms. Ranjanben Chaudhari Principal, SD Shishu Shiksha Sadan
Dr. Hardik Vasava MO.OPD Dept.NHRC Hospital
Dr. Parth Chaudhari MO.OPD NHRC Hospital 
Ms. Jagruti Vasava
Lab.Techni. Vandana Diagnosis Centre
Ms. Deviben S. Vasava Principal, Vaidehi Kanya Ashramshala,Pangam
Shri. Sakarambhai Vasava Principal, SD Ashramshala,Timbapada
Ms. Priyanka Vasava Accountant
Shri. Hemant Vasava Principal, Upgrade V.K. Ashramshala,Timbapada
 Ms. Sejal A. Maysuriya Assistant Teacher
 Ms. Ramila G.Vasava Rector, SD Girls Hostel
 Shri. Mansingh Khatri Supervisor Office Management
 Shri. Yogesh Vasava Computer Opretor Cum Clerk
 Shri. Vimalkumar P.sukla Complex Management
 Shri. Chintan Patel Principal, Upgrade SD Shramshala, Timbapada
 Shri. Dharmendra Baria Rector, R.V. Hostel, Timbapada
   
   

 

Why Choose Us